Микола Теодорович – про історію волинських сіл

Микола Теодорович, Волинь, Кременець

Микола Теодорович.

Пропонуємо кілька довідкових статей із книги «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Составил преподаватель Волынской духовной семинарии Н.И.Теодорович» (том 2, Почаїв, 1889). Микола Іванович Теодорович (1856  – 1917) був педагогом, церковним та громадським діячем, але чи не найбільше відомий він як історик і краєзнавець Волині XIX століття, принаймні за кількістю цитат і посилань на його п’ятитомник «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии» Микола Теодорович, безумовно, стоїть на першому місці у публікаціях про наш волинський край. М.Теодорович походив з роду священиків Волині. Краєзнавчі інтереси виявив, працюючи в місті Кременець у Волинській духовній семінарії, виконуючи завдання Волинського історико-статистичного комітету, пропонуючи публікації для газети «Волынские епархиальные ведомости».

Довідкові статті про села Сестрятин, Ситне, Михайлівка, Пустоіванне і Карпилівка (нині Радивилівського району Рівненської області) подаємо в перекладі українською мовою.

“833. с.Сестратин при рч. Слонівці, волості Крупецької, від Житомира 300 вер., від Дубна 56 вер., від ближ. залізн. ст. Рудні Почаївської 7 вер., від ближ. пошт. ст. Рудні-Тарнавки 6 вер., від ближ. приходу м.Крупця 8 вер. і с. Срібно 8 вер.

Село Сестратин згадується в акті від 1545 року, – в опису Луцького замку, в числі городень котрого згадується “городня князя Василия Курцевича с имения их Корсова и Сестратина” (Памятник. Т.4, від. 2 с. 90). Ще воно згадується в акті від 28 квітня 1562 року, – в скарзі князя Дмитрія Олександровича Буремського про наїзд пана Михайла Марковича Журавницького на його Сестрятинські землі, грабежі майна і нанесення побоїв його селянам. Ще воно згадується в акті від 4 вересня 1562 року, – в скарзі княгині Марії Буремської на пана Івана Шуста про пограбування худоби у її селян в селі Сестрятин і про подрання бортей (Опись акт. кн. Киев. центр. архива ?2036, с. 13, 30, п. 20, 2). Ще воно згадується в акті від 4 листопада 1564 року, – в заяві пані Федори Свинюської про неявку в строк князя Дмитрія Буремського до введення заповіданими йому паном Михайлом Свинюським частинами сіл: Новосілок, Корсова і Сестрятина і про небажання її з цього часу брати будь-яку участь в управлінні цими маєтками (Там само, ?2035, с. 31, п 1).

Прихід 7 кл. Церква в імя Святит. і чуд. Миколая. Побудована в 1732 році на кошти парафіян. Деревяна, з такою ж дзвіницею. Начинням достатня. На кладовищі є деревяна каплиця. Землі садиб і город. 1 дес. 2103 саж, орних 25 дес. сінок. 10 дес. 945 саж., під небудовним лісом з город. 1 дес. 600 саж. На цю землю є план і віддавний лист. Причт володіє нею спокійно. Від церкви землі на віддалі 5 вер. і менше. Земля піщана й маловрожайна. Причт: священ. 300 руб. и псаломщ 50 руб. Причтов. доми і госп. будівлі досить ветхі і хиляться до руйнування. Село прих. Безодня за 3 вер. Дворів 87, парафіян 853 душі обох статей; римо-католиків 13 д. об. ст., євреїв 16 д. об. ст. Є заводи – смоляний, пивоварний і винокурний. Власник села Янковський. Свящ Адам Лукич Левицький (з 1873 р.) і псалом. Филимон Микол. Гаськевич (з 1870 р.)”.

***

“834. с. Ситне-Велике, волості Крупецької, від Житомира 333 вер., від Дубна 36 вер., від ближ. залізн. ст. Рудні Почаївської 6 вер., від ближ пошт. ст. Тарнавки-Рудні 6 вер, від ближ. прих. с. Карпилівки 2 вер., с. Срібно 4 вер., с. Пустоівання 6 вер., м. Крупця 6 вер. и м. Козина 7 вер. Прихід 5 кл.

Церква в імя св. великомуч. Димитрія. Збудована на кошти парафіян, але коли – не відомо. Деревяна, з такою ж дзвіницею, маловмістка. У 1871 р. оновлена. Начинням достатня. Копії метрич. книг зберігаються з 1790 р. На кладовищі є невелика каплиця. Проводи бувають у світлу суботу. Землі садибн., город. і з садом 7 дес. 987 саж., під церк. івинтар 328 саж,, орн. в урочищі Клин 24 дес., в урочищі Ковалівщина 24 дес., в урочищі Рокитник 24 дес, під хутором 3 дес. 388 саж, під чагарниками 2 дес. 2067 саж. і сінок. 3 дес. 496 саж. На цю землю плану нема, а є проект від 28 серпня 1848 р. Причт користується нею спокійно. Від церкви землі – за 1 вер. Для священика і псаломщ. будинки і госп. будівлі міцні, нові й зручні; для просф. дому нема. Причт: 1 свящ 278 руб., псал. 50 руб. і просф. 10 руб Маєток казенний. Церк.-параф. школа існує з 1861 р.; учнів 13 чол. статі.

Села парафії: Мале Ситне, Засів і Адамівка – за 3 вер. Перешкод у сполученні нема. Дворів 132 1/4, парафіян 1079 душ обх статей. Священик Мойсей Стефанович Лапінський (з 1861 р.) і псаломщ. Платон Стефан. Боговський (з 1863 р.) До цього приходу приписана церква в с. Михайлівці за 3 в.”

***

“835. с. Михайлівка, волості Крупецької.

Село Михайлівка згадується в актах від 26 січня 1765 року, – у відношенні Київського генерал-губернатора до польських прикордонних комісарів з посиланням арештанта, Гната Кліпаровського, і виписки із слідчої справи про його походеньки, причому тут сказано, між іншим, що Гнат Кліпаровський був родом он из деда и отца польской области, Дубенской губернии, села Михайловки (Архив., ч. 3, т. 3, с. 743).

Церква в імя Покрови Пресвят. Богородиці. Збудована на кошти парафіян, але коли – не відомо. Деревяна, з такою дзвіницею. В 1872 р. оновлена. Начинням достатня. Копії метричних книг зберігаються з 1790 року. Проводи бувають у Хомин понеділок. Землі – орн. 10 дес., решту землі – садиб., город. і сінокісної, яка була при цій церкві, прирізана в самостійному Ситненському приході. На цю землю є тільки проект; причт користується нею спокійно. Будівель і госп. будівель для причту нема. Маєток казенний. Дворів 76, параф. 594 душ обох статей. Церква ця приписана до парафії с. Ситно-Великого – за 3 вер.”

***

“827. с. Пустоіванне (Пустоиванье) при ставу, волості Крупецької, від Житомира 270 верст, від Дубно 30 вер.,від ближ. залізн. ст. Рудні Почаївської 1\2 вер., від ближ. пошт. ст. Рудні-Тарнавки 1\2 вер., від ближ. парафії м.Козина 5 вер., с. Ситно 7 вер., с.Онишковець 8 вер., с.Малих Жабокрик 7 вер., с.Великих Жабокрик 8 вер. і м.Верби 10 вер. Село це отримало свою назву від того, що, як кажуть, воно ніколи не займало обширного простору, а пожежа, що сталася 100 років тому, винищила більшу частину його, і тому вціліла частина села, в порівнянні з колишнім обширним селом, названа Пустим.Іванням, або Пустоіванним. На думку інших, воно назване так для відрізнення від другого співіменного села Івання, яке існує в цьому ж Дубен. повіті (опис його під ?685) і має кращу долю порівняно з описуваним селом. Село Пустоіванне, під іменем Іваня, згадується в актах від 1545 року, – в опису Луцького замку, в числі городень котрого згадується городня Олехна и Михаила Козинских – с Козина и Иваня (Памятники, т. 4 від. 2, стор. 118). Село це має близько 2 верст в окружності і перебуває у володінні графів Амор-Тарнавських. Воно розташоване на обширній рівнині, за 1\2 в. від великої поштової дороги, що веде з Дубно і Кременця в прикордонне містечко Радзивилів. Нинішня церква села Пустоіванного, побудована в 1775 р. на кошти парафіян при сприянні місцевого власника графа Івана Тарнавського, була колись в унії і знаходилася на місці старої деревян. церкви, про яку не відомо – коли і ким вона збудована. Нинішня церква має 4 1\2 сажня висоти, 10 аршинів довжини і 8 арш. ширини.

У селі Пустоіванне знаходиться Церква в імя Св. і Чудотворця Миколая. Збудована в 1775 році на кошти парафіян. У 1842 році відремонтована на церковні кошти при допомозі від місцевого власника. У 1876 році прибудована до неї нова дер. дзвіниця, перебудована олтарна частина і притвор, уся церква обшальована, покрита жерстю, всередині і знадвору пофарбована, а також облаштована нова дер. загорожа на кошти парафіян. Церква деревяна. Начинням недостатня. Копії метричних книг зберігаються з 1745 року, а сповідальні відом. з 1800 р. Опис церк. майна складений у 1806 р. Землі – садиб. і город. 5 дес. 785 саж., орн. 42 дес. 298 саж., сінок. 5 дес. 360 саж., усього в безспірному володінні причту 52 дес. 1428 саж. На цю земпю є – ерекція, дана в 1728 році поміщиками графами Франциском і Каєтаном Амор-Тарнавськими, план Дубен. Поземельної Комісії від 1842 р. м. липня і віддавний лист тієї ж комісії. Крім того перебувають у володінні церкви показані на плані і віддавному листі в спірному відводі такі землі: під хутором в урочищі Точок 1440 саж., орн. в урочищі Білозірка 7 дес. 258 саж., під заростями в тому ж урочищі 27 дес. 254 саж., усього 34 дес. 1956 саж. Із цієї кількості землі частина орн. поля в урочищі За Руднею в довжину 60 саж. і в ширину 30 саж. і частина березового небудівельного лісу в урочищі Білозірка в довжину 170 саж. і в ширину 30 саж. зайняті під залізницею Радивилівської вітки; ліс же в цьому урочищі зовсім винищений сусідніми селянами сіл Янівки і Ситно. Всієї землі загалом безспірної і спірної 83 дес. 984 саж Згідно з проектом від 1853 року, деякі дрібні орні шматки, розкидані, приєднані до великих у двох змінах і таким землям складений у 1856 році новий план, що зберігається при церкві. Причт: свящ 300 руб., псаломщ. 50 руб. і просф. 10 руб. Для смвященика на місці того, що згорів 10 грудня 1882 р. збудований у 1884 р. новий дім і зведені деякі господарські будівлі (не вистачає комори, конюшні з заїжджею і погріба) за рахунок місцевого священика при сприянні парафіян. Для псаломщ. дім дуже ветхий і невигідний, збудований парафіянами на місці дому, що згорів 19 серпня 1867 р., госп. споруд нема.. Для просфорні будинку і госп. споруд нема. Дворів: 80 1\2, параф. 674 душі обох статей; римо-катол. 160 д. о. с., євреїв 40 д. о. с. Священ. Іоан Костягтин. Шумовський (з 1853 року) і псаломщ Іван Матвійович Каспровський (з 1884 р., а на службі з 1840 р.). До цієї парафії приписана з 1843 р. церква в с.Пляшевій за 5 – 9 верст.”

***

“838. с.Карпилівка, волості Крупецької. Церква в імя Воздвиження Чесного і Животворящ. Хреста Господня. Збудована на кошти парафіян, але коли – не відомо. Деревяна, з такою ж дзвіницею, крита жерстю, міцна. Начинням достатня. Копії метричних книг зберігаються з 1798 р., а сповідальні відомості з 1807 р. Опеис церквоного майна складений у 1806 р. і 1886 р. Проводи бувають у Хомин понеділок. Землі: садиб. з городом 1 десятина 1608 сажнів, орн. 28 д. 1368 с., сінокісної нема. На цю землю є план і документ, даний у 1779 році 23 грудня поміщ. графом Тарнавським і оригіналом, що зберігається в архіві Волинської духов. консисторії; копія з нього є в церк. ризниці. Причт користується землею спокійно. При церкві є ветха деревяна хатина. Дворів: 46 1\4, парафіян 396 д. обох статей. Церква ця приписана з 1831 року до попередньої парафії с. Срібно за 3 версти. До 1831 р. священнослужителями при цій церкві були: 1) священик Андрій Твердохлібовський – 1738 – 1771 рр.., 2) свящ Федір Новодворський – 1771 – 1781 рр., 3) свящ. Іоан Фіалович – 1781 – 1790 р., 4) свящ. Василь Іванович Яницький – 1790 – 1808 р., 5) свящ. Микола Васильович Яницький – 1808 – 1831 р..”

 Примітка. Нині в селі церкви нема.


Підготував Володимир Ящук, м.Радивилів.

ДИВ.: Козин: фотокопії сторінок рідкісного дослідження ХІХ століття

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

You may also like...

2 коментарі

  1. Березень 14, 2015

    […] духовной семинарии Н.И.Теодорович» (том 2, Почаїв, 1889). Статті були про села Сестрятин, Ситне, Михайлівка, Пуст… Краєзнавчі інтереси Микола Іванович проявив, […]

  2. Січень 21, 2016

    […] про села Радивилівського району: 1)2) […]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.