Приятелювання відомого письменника з митним чиновником

З історією Радивилова пов’язано чимало відомих для свого часу людей. Зокрема, їдучи в 1847 році через прикордонний Радивилів (тоді – Радзивилів) до своєї майбутньої дружини Евеліни, французький письменник Оноре де Бальзак познайомився в нашому місті з начальником митного округу Павлом Гаккелем. І згодом листувався з ним. Це загалом відомі факти, але в цій статті використані і нововиявлені.

Як повідомив “Путеводитель по архиву Ленинградского отделения Института истории” (видання АН СРСР, 1958 рік), народився Павло Францович Гаккель 1799 року (тобто був ровесником Бальзака), помер після 1883 року.

Свою службо­ву кар’єру починав вій­ськовим у 1815 році. 21 січ­ня 1821 року був переведений, уже в чині поручика, в петербурзький лейб-гвардії Семеновський полк, у яко­му царський уряд поспішно проводив переформування, замітаючи сліди заколоту, організованого цим полком у жовтні 1820 р.

Тут Гаккеля і застали по­дії історичного дня 14 груд­ня 1825 року – повстання декабристів. Участі в цих подіях його 3-й батальйон не брав. Але, сидячи в Софійських казармах, Павло Гаккель жадібно ловив повідомлен­ня, що сюди надходили, вів записи, які становлять со­бою значний інтерес для до­слідників повстання декабри­стів. Ці нотатки були опублікова­ні Б.Д. Грековим у «Летописи занятий постоянной историко-археографической комиссии за 1926 год» (Ленінград, 1927, стор. 238 – 266). Я тримав у руках цей стародрук.

Нотатки цікаві для нас тим, що дають змогу уявити ха­рактер деяких бесід Гаккеля з Бальзаком у Радзивилові.

У листі від 22 серпня 1848 р., надісланому в Радзивилів із Парижа, письмен­ник згадує Лютневу рево­люцію у Франції і при цьому зауважує: «Мені хочеться розповісти вам багато про що».

Отже, наприкінці вересня того ж року вони обговорю­вали й події політичного значення. Гаккель напевно не забув розповісти про па­м’ятне йому 14 грудня. Він не схильний був розгляда­ти повстання ізольовано від загального укладу російсь­кого життя. «Пригода» на­стільки його захопила, що він не покидав надії зайня­тися більш глибоким її вив­ченням.

Вірогідно, Гаккель так і не здійснив задуманої робо­ти. Принаймні досі знайдено тільки ряд окремих начер­ків, мабуть – її частин. На­писані вони німецькою мовою (рідною для Павла Францовича). Величезна кількість поправок у рукописі, різноманітних вставок говорить нам про тонкий розум автора, ретельність йо­го праці. Ось кілька витри­мок із цих нотаток:

«…оскільки серед них (повстанців. – В. Я.) пере­бували такі люди, як Кюхельбекер і подібні до ньо­го, то не можна припустити в них іншого наміру, як зовсім повалити російську монархічну форму правління і вимагати конституції».

«Одне ясно, що товарист­ва подібного роду давно вже існували і що вони скорис­талися незвичайним ходом речей при переміні престолоспадкоємця…»

«… заколотники зібралися перед Зимовим палацом (…) Чотири рази були дані постріли з шести гармат картеччю. Інші ретирувалися до Сенату в досить хорошо­му порядку. Ескадрон пол­ковника Вельо дістав наказ повести проти них атаку; коли вони наблизились до бунтівників на 40 кроків, то ті зупинились і дали залп з рушниць. Багато солда­тів, а також і командир, полковник Вельо, були по­ранені. Рештки повсталих не дочекались другої атаки і відступили до огорожі Ісаакіївської церкви…»

У складеному Гаккелем «Плані докладного опису подій і пригод після смерті імператора Олександра і вступу на престол велико­го князя Миколи» проглядається, попри всі диплома­тичні реверанси, справжня позиція Павла Францовича: він неприхильно сприйняв звістку про відмову від пре­столу князя Костянтина і про намічену присягу Мико­лі. Саме такі настрої в ар­мії Північне товариство (де­кабристів) розглядало як сприятливу обставину для початку повстання.

Ось чому французькому письменникові-реалісту Оноре де Бальзаку (в творах якого носіями сил, ворожих злу і звироднілості, виступають люди, ворожі правлячому ладові) імпонували погляди Гаккеля.

Париж, Пер-Лашез, могила БальзакаУже відразу після знайом­ства з ним Бальзак писав (у своєму щоденнику з заголовком «Лист про Київ»): «Я побачив біля російської застави чиновника з гарним і розумним обличчям, в усьому схожого на францу­за вищого товариства».

Ця приязнь з роками міцніла, підкріплювана виявами дру­жньої уваги начальника мит­ниці до письменника, чия творчість в офіційних колах викликала не стільки інте­рес, скільки роздратування. Дружбою з Бальзаком гордились не тільки Павло Францович з дружиною Матильдою, але й їхні діти. Гаккель запрошував гостя до себе в дім, на дружній обід скликав усіх іменитих чиновників Радзивилова, тоді серед них, дуже вірогідно, був і Петро Каверін, у минулому – приятель Олександра Пушкіна.

Павло Гаккель служив у Семеновському полку до 1825 року, затим є відомість, що з 1843 року був послідовно начальником Архангельського, Радзивилівського, Калішського (нині місто Каліш у Польщі), Одеського і Юрбурзького (Юрбург, нині місто Юрбаркас у Литві) митних округів. Серед документів Гаккеля, які збереглися: доповідна записка “радзивилівського періоду” про хвилювання селян у Галичині (1847 р.), чорнові записи і журнал вихідних справ періоду його служби ад’ютантом при герцогу А. Вюртемберзькому по відомству шляхів сполучень і публічних будівель (1826 – 1829 рр.), щоденники з 1810 до 1830 рр. (німецькою мовою) і в уривках – до 70-х років. Можливо, в тих записах є щось і про службу в Радзивилові і про зустрічі тут з Бальзаком, але архівні нотатки поки що ніде не публікувалися. До речі, щось про Радзивилів може бути і в листуванні – збереглася велика кількість сімейних та дружніх листів взаємного обміну з 95 людьми.

А ось про це свого часу було згадано в інтерв’ю зі мною для «Літературної України»: 22 жовтня 1891 року, від­гукуючись на просьбу збирача автографів Шпельбера де Лованжуля, син Гакке­ля – Михайло Павлович писав з Тифлісу, де він то­ді жив: «Я спішу, добродію, надіслати вам дев’ять листів-автографів Бальзака, просячи вас прийняти їх від одного з полум’яних шанувальників його генія, – крім все-таки одного, дато­ваного 22 серпня 1848 р., який я бажав би зберегти, як пам’ять про дружбу Бальзака з моїм батьком. Тому я був би вам дуже зобов’язаним, якби ви схо­тіли його вернути» («Звезда», 1934, II, с. 159). Нині цей лист зберігається в Му­зеї письменників Грузії, в Тбілісі.

Про Гаккеля Михайла Павлович, сина митника, вдалося знайти в Інтернеті, що був він 1842 року народження, тобто на час першого приїзду Бальзака в Радзивилів мав лише 5 років. Відомо, що в 1879 році служив у Болгарії при російському комісарі князі А.М. Дондукові-Корсакові. З 80-х років він – чиновник особливих доручень при головноначальствуючому цивільною частиною на Кавказі. З 7 лютого 1891 року до 25 лютого 1906 року був головою Кавказького цензурного комітету. З 1898 р. – таємний радник. Після 1906 р., коли йому сповнилося 64 роки, вірогідно, на державній службі не працював. Помер після 1924 року. Зберігся в архіві в Петербурзі й чималий обсяг документів Михайла Павловича Гаккеля як чиновника особливих доручень, які стосуються його служби на Кавказі.

Приязні стосунки з Павлом Гаккелем, начальником Радзивилівської митниці, підтримував Оноре де Бальзак майже три ро­ки. Остання їхня зустріч відбулася в Радзивилові на­прикінці квітня 1850 року – письменникові залишало­ся жити три з половиною місяці.

Підготував Володимир ЯЩУК. На фото: біля могили Бальзака на кладовищі Пер-Лашез у Парижі. Фото Наталії МЕЛИХ (Радивилів).

Редактор

головний редактор Радивилів.info

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.