Радивилів під захистом Бродівського замку

Територія, на якій зна­ходиться Бродівський замок (поряд – міський базар), з давніх давен приваблювала жителів тутешньої околиці як місцевість, де можна було сховатися від во­рогів, знайти притулок у скрутну хвилину.

Ця територія вва­жається одним з най­більших ймовірних міс­ць локалізації дитинця давньоруських Бродів.

Можливо, наприкінці 80-х рр. XVI ст. тут спо­рудив свій дерев’яний оборонний двір заснов­ник Бродів на магдебур­зькому   праві   (1586 р.) белзький   воєвода   Станіслав   Жолкєвський.

Після придбання Бродів у 1629 р. Станіславом Конєцпольським, тодіш­нім польним гетьманом, тут будується замок нового бастіонного типу (1630-1635 рр.). Його архітекторами були відомий французький інженер Гійом Левассер де Боплан та італійський будівничий Андреа дель Аква. Замок у плані був п’ятикутником і складався з п’яти бастіонів та куртин (валів), в середині яких знаходились каземати. Замок оточував глибокий рів, що час від часу наповнювався водою. В’їзд в середину фортеці здійснювався греб­лею та через звідний міст. На дитинці до середини XVIII ст. знаходились дерев’яна каплиця та дерев’яний бу­динок, в якому жили власники міста та коменданти фортеці.

У 1648 р. замок витримав кіль­катижневу облогу козацьких військ Б.Хмельницького. Під час Берестець­кої битви твердиня відігравала роль польської військової бази. Звідси транспортували гармати для обстрілу козацького табору на річці Пляшівці біля села Острова. Та­кож тут тримали полонених козаків.

Наприкінці 1660-х рр. було прове­дено ремонт фортеці, і в разі небез­пеки тут знов могли переховуватись люди. Зокрема, так було під час ту­рецьких походів 1672, 1676 рр.

З 1682 р. Броди пере­йшли у власність родини Собеських, яка дала Польщі короля Яна ІІІ.

З 1704 р. Бродами во­лоділа родина Потоцьких. Замок перетворився на одну з їхніх резиденцій. У середині XVIII ст. над бра­мою спорудили барокову вежу з годинником, а на дитинці – двохповерховий палац. Перед замковою брамою збудовано равелін. Очевидно, що будівничим цих споруд був військовий інженер і власник міста в 1751-1760 рр. – Станіслав Потоцький. До речі, він володів і Радивиловом.

Тоді ж замок став місцем розкішних дійств. Так, 17 грудня 1732 р. тут відбувається гран­діозний феєрверк на честь прибуття власника Бродів Юзефа Потоцького з дружиною Людвігою. 2 лютого 1755 р. в замку проведено карнавал з нагоди весілля старшої доньки Станіслава Потоцького – Теофілії.

В XVII-XVПI ст. замок неоднора­зово відвідували монархи Польщі та Австрії – Владислав IV, Ян II Кази­мир, Ян III Собеський, Йосип II.

Перед нападом Наполеона на Москву російський уряд, боячись використання замку як тилової бази польських військ – союзників французів, звернувся до австрійців з   вимогою  зруйнувати   Бродівську твердиню. Таким чином, у 1812 р. вежу з головним в’їздом та равелін зірвали. Руїнами було завалено фортечний рів. Замок втратив своє оборонне значення. Решту ж валів з казематами, що лишилися, передано під склади для товарів та магазини. Лишень палац залишався головною оздобою замку. В XIX ст. тут зберіга­лась бібліотека Потоцьких, частина якої зараз знаходиться в замку Орон (Швейцарія).

З 1834 р. замковий палац належав родині Молодецьких. Перед Першою світовою війною тодішня власниця споруди графиня Ядвіга Жищевська створила тут приватний музей. На особливу увагу заслуговувала колек­ція старовинних меблів та портретів видатних польських діячів. Велика частина цієї збірки пропала в роки світової війни.

Після Другої світової війни, за часів Ра­дянського Союзу, замок використо­вувався як військовий об’єкт. Зараз він у руїні. Із замкового комплексу до нинішнього дня збереглись неповних чотири куртини з казе­матами та північно-східний бастіон. На особливу увагу заслуговує збере­жений ренесансний портал вхідних дверей одного з казематів у західній куртині. А палац зараз вико­ристовується для освітніх, культур­них та громадських потреб. Тут роз­міщені виставкові зали Бродівського історико-краєзнавчого музею.

                                                                             


Андрій КОРЧАК.

Редактор

головний редактор Радивилів.info

You may also like...

2 коментарі

  1. Лютий 17, 2015

    […] Радивилів під захистом Бродівського замку […]

  2. Грудень 13, 2015

    […] Радивилів під захистом Бродівського замку […]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.