Самодостатність громад – на порядку денному. Інтерв’ю голови Радивилівської райради

Самоврядування це цивілізований спосіб організації соціально-економічного життя громади. Тож День місцевого самоврядування, який відзначається в цю неділю, – добрий привід спитати, наскільки вдається на практиці реалізувати принципи самоврядування, тим більше, що зараз надзвичайно актуалізоване питання децентралізації влади. З цього приводу – інтерв’ю голови Радивилівської районної ради Олександра Пастуха.

Олександр Пастух

 Голова Радивилівської районної ради Олександр Пастух

– Так, існуюча система місцевого самоврядування не відповідає очікуванням та проблемам суспільства. Сьогод­нішня організація місцевого самоврядування у більшості те­ри­торіальних громад не забезпечує створення сприят­ливого життєвого середовища, необхідного для всебічного роз­витку людини, її самореалізації, захисту її прав, надан­ня мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади. Для прикладу, є територіальні громади, які не мають великої інфраструктури, на їх території немає шкіл, дитячих садочків чи ФАПів. Проте, за 5 кілометрів від цієї громади інша, на території якої є декілька закладів соціальної сфери, які обслуговують жителів сусідніх громад і які потрібно утримувати. Тому виникає необхідність постійної фінансової підтримки малочисельних громад з використанням системи дотацій вирівнювання, яка реалі­зовується через районний бюджет. Скажіть, у рівних умовах ці сусідні громади?

– Який вихід бачиться із теперішньої ситуації?

– Фактично закріплене в Конституції право тери­торіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у громаду кількох сіл, селищ, міста – самос­тійно вирішувати питання місцевого значення у більшості територіальних громад залишилося нереалізованим. Тому я бачу вихід в укрупнені сільських рад на основі рівно­мірного розподілу чисельності їх жителів та забезпеченості їх відповідною інфраструктурою. Стрижнем цієї реформи має бути їх самодостатність.

Новостворений уряд разом з Верховною Радою Ук­раїни найближчим часом запропонують своє бачення ад­міністративно-територіальної реформи та організації місцевої влади, однак чи однозначно будуть сприйняті ці реформи суспільством – говорити зарано. Розглядаються різні варіанти, аж до то, що на території нашої області бу­де 4-5 районів. Чи дасть це можливість покращити надання якісних медичних, освітніх, публічних послуг тощо? Сумніваюсь.

– Чим сьогодні живе територіальна громада Радивилівщини?

– Цей рік був нелегким. Великі політичні та соціальні потрясіння довелося пережити усім громадянам нашої держави. Країна знаходиться фактично у стані війни. Разом з тим, Радивилівська районна рада, її депутатський корпус, спільно з міською та сільськими радами, районною державною ад­міністрацією намагалася постійно забезпечувати нор­мальну життєдіяльність громад, шукати шляхи для вирішен­ня усіх поточних проблем.

Діяльність районних комунальних підприємств була спря­мована на співпрацю з органами місцевого само­врядування для організації комплексної системи збору твер­­дих побутових відходів, зменшення забруднення довкілля, очищення берегів річок, лісів, запобігання захво­рюванням, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища, налагодження якісної системи водо­пос­тачан­ня у сільських населених пунктах.

З метою економії коштів на оплату енергоносіїв у цьо­му році було реконструйовано котельню комунального під­приємства «Радивилівтеплосервіс» по вул. Героїв у  Ра­­дивилові, що обслуговує великий житловий мікрорайон та загальноосвітню школу №2-ліцей. Сьогодні котельня може працювати на альтернативних видах палива.

– Олександре Володимировичу, ваші побажання на завершення нашої розмови.

– Багато можна говорити про плани роботи районної ради і про пріоритети її діяльності. Але дуже часто поточні проблеми, бюджетна незабезпеченість, серйозні проблеми з казначейським обслуговуванням зводять всі намагання нанівець. Але хіба це є виправданням для наших виборців, за поганий стан доріг, неприбрані території!?

Нам необхідно сконцентрувати зусилля на подоланні негативних тенденцій, ми повинні продовжити роботу над нашими вдалими практиками та ініціативами, позитивні досягнення посилити новими результатами. Попереду нас чекає чимало роботи, яку депутатський корпус готовий виконувати. При цьому ми розуміємо всю відповідальність перед громадою за кожне наше рішення, кожний наш практичний крок. Ми зацікавлені у їхній реалізації, адже вони спрямовані на покращення добробуту людей та зміцнення економіки району. Ми готові і надалі співпра­цювати з органами державної вико­навчої влади, неуря­довими організаціями та бізнесом на засадах партнерства, відкритості та вироблення взаємо­узгоджених позицій. Закликаю всіх і надалі трудитися з повною віддачею на благо територіальних громад і бажаю щоб помисли і діла кожного зміцнили впевненість людей у нашій відданості справі, відповідальності за район

З нагоди професійного свята – Дня місцевого самоврядування – хочу побажати всім працівникам місцевих рад, ветеранам органів місцевого само­вря­дування, депутатам міцного здоров’я, родинного затишку, безхмарних днів на життєвій дорозі, успіхів у нелегкій і відповідальній роботі в ім’я розбудови незалежної України!

– Дякую за розмову.

  • На запитання відповідав голова Радивилівської районної ради Олександр Пастух.

Василь СЕМЕРЕНКО (газета «Прапор перемоги», 5 грудня 2014 р.).

Василь Семеренко

редактор районної газети "Прапор перемоги", член Національної спілки журналістів України

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.