Сім десятиліть бібліотечної справи в Радивилові

У Радивилівському районі (до 1992 року – Червоноармійському) районна бібліотека для дорослих була відкрита в серпні 1945 року, після розгрому гітлерівської Німеччини.

Бібліотека мала приміщення по вулиці Липовій, 1 (нині Паркова), з двох кімнат – абонементу і книгосховища. Бібліотечними меблями слугували саморобні дерев’яні стелажі та столи.

Першими працівниками бібліотеки були Шевчук (Ващук) Лідія Никифорівна – завідуюча бібліотекою і Фурса Марія Омелянівна – бібліотекар. Книжковий фонд мав… 33 книги. Помітну допомогу в його комплектуванні надали бібліотеки Харківської, Чернігівської, Полтавської, Сумської, Київської і інших областей. Надходила література і з обласного бібколектора. Таким чином, 70 років тому, на кінець 1946 року, книжковий фонд складав уже 7 тисяч примірників «ідеологічно витриманих» книг, якими користувалися 1200 читачів. Спеціалістів бібліотечної роботи майже не було, тому спостерігалась велика плинність кадрів.

Поступово зростали книжковий фонд та кількість читачів, розширювалися структура і штат, удосконалювалися форми роботи з читачами.

20 листопада 1948 року відкрито читальний зал (завдували Людмила Робота, Лідія Іванівна Козак). З метою кращої організації нестаціонарного обслуговування робітників підприємств та жителів віддалених вулиць міста був створений пересувний фонд (з 1 жовтня 1955 року), завідуючою яким була призначена Ніна Прохорівна Дмитрієва, а з 15 лютого 1956 року – Євгенія Іллівна Савчук.

Методична робота розпочалася з 1949 року. На той час уже діяли 21 хата-читальня і 7 сільських бібліотек, яким працівники районної ланки надавали методичну і практичну допомогу в роботі з читачами та організації масово-політичної (!) роботи відповідно до рішень партії, проводили з ними навчання бібліотечній справі, адже працівники сільських закладів культури не мали спеціальної освіти. З 1 червня 1959 року була введена посада методиста, на яку призначили Надію Володимирівну Пархоменко. До середини 60-х років основними формами комуністично-радянської наочної агітації були книжкові виставки, бібліотечні плакати.

Популярною формою роботи з читачами були голосні читання газет та журналів, проводились колективні обговорення книг, читацькі конференції, літературні та тематичні вечори, бібліографічні огляди літератури тощо.

До дальшого розширення та впорядкування бібліотеки, поліпшення комплектування книжкового фонду, підготовки бібліотечних кадрів та підвищення їх кваліфікації, зміцнення матеріально-технічної бази, ідеологізації змісту роботи спонукали компартійні документи.

Широко впроваджується відкритий доступ до книжкового фонду. В січні 1963 року відбулось укрупнення районів, і наш район приєднали до Дубенського. Зазнала реорганізації і бібліотечна мережа.

Районна масова бібліотека, в якій залишилось 3 працівники, стала міською і як зональна бібліотека продовжувала здійснювати методичну роботу в межах своєї зони. Але таке укрупнення себе не оправдало на практиці і через 5 років, тобто в 1967 році, було відновлено Червоноармійський район.

З 1955 р. до 1992 р. районну бібліотеку, а згодом і ЦБС очолює Ніна Пилипівна Лемешко – ентузіаст бібліотечної справи.

У листопаді 1976 р. районна бібліотека в новозбудованому районному будинку культури одержує 9 кімнат загальною площею 610 кв. м, в якому працює дотепер. У січні 1977 року в районні здійснена централізація бібліотечної мережі. Районна масова бібліотека перейменована в центральну районну бібліотеку, а 46 сільських бібліотек стали її філіалами.

Змінилася структура ЦРБ, відкрились нові відділи: методично-бібліографічний (зав. відділом С.М.Матвєєва), відділ комплектування і обробки літератури (Г.В. Забрідня), відділ обслуговування (Л.М.Струкайло) і відділ організації і використання єдиного фонду ЦБС (М.К.Погубко); функції ЦРБ – бібліотека здійснює централізоване комплектування, обробку та облік літератури, каталогізацію книг, інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування читачів через єдиний фонд та міжбібліотечний абонемент.

Щомісячно випускався інформаційний бюлетень «Нові книги», який надсилався у всі структурні підрозділи ЦБС. У 1992 році виходить на заслужений відпочинок Н.П.Лемешко і директором ЦБС стає З.Ф.Швайко /1992-1997рр./, а згодом – Л.О.Бондар/1997-2004рр./. Період 1985 – 1992 рр. відзначився перебудованими процесами в усіх напрямках діяльності бібліотек, особливо із здобуттям Україною державної незалежності.

Масова робота зазнала суттєвих змін. Пріоритетними її напрямками стали популяризація літератури про національне відродження України, відновлення історичної пам’яті, виховання національної самосвідомості шляхом ознайомлення читачів з традиціями та звичаями українського народу, розвиток краєзнавчої діяльності, моральне виховання в умовах відродження християнських традицій тощо.

У Радивилівській ЦРБ стали проводитись щомісячні засідання літературно-музичної вітальні. Згодом такі ж вітальні гостинно відчинили свої двері у сільських бібліотеках. У практику роботи бібліотеки ввійшло проведення всенародних свят: свята міста, свята української мови і пісні, свята Великодня…

Бібліотечні фонди системи класифікуються по системі ББК, відбувається перебудова структури системи каталогів і картотек. Бібліотекарі освоюють надання платних послуг населенню. У центральній районній бібліотеці починає діяльність платне об’єднання любителів в’язання, вишивання, крою та шиття „ Фея”. Відкрито продаж дублетної та маловикористовуваної літератури. В читальному залі запроваджено ”нічний абонемент”, де читачі за невелику плату можуть отримати потрібну книгу чи журнал додому. Гроші, виручені за надані послуги, використовуються для придбання нової літератури, оскільки державних коштів на комплектування не вистачає. Надходження літератури до бібліотек різко зменшується. Зменшується виділення бюджетних коштів на утримання бібліотек, а тому починається скорочення бібліотечних кадрів та бібліотек.

У середині та кінці 90-х років, незважаючи на складні економічні умови, зміни у політичній структурі, бібліотека в Радивилові продовжує виконувати свою просвітницьку місію, пристосовуючись до ринкових умов.

Одне з головних завдань – створення позитивного іміджу бібліотеки, від якого залежала подальша її доля. Цьому сприяло, зокрема, забезпечення естетичного вигляду бібліотечного закладу, висококваліфіковане обслуговування читачів, реклама бібліотеки та її послуг тощо.

Хоча бібліотека переживала важкі часи, відчуваючи матеріальні, технічні та фінансові труднощі, стали простежуватись якісно нові процеси в галузі. Створено правову базу діяльності бібліотек. Уперше в Україні прийнято Закон “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, проведено Всеукраїнські конгреси бібліотекарів, запроваджено Всеукраїнський день бібліотек.

З 2001 року, в порівнянні з попередніми роками, спостерігається тенденція до збільшення книжкових надходжень. Зростає кількість періодичних видань.

Значно розширюються можливості з обслуговування читачів в Інтернет-центрі, відкритому в ЦРБ за сприянням Рівненської обласної наукової бібліотеки, яка отримала грант у рамках програми ”Інтернет у публічній бібліотеці”. Згідно з цією програмою ЦРБ у Радивилові в числі трьох районних бібліотек області отримали 2 комп’ютери за кошти гранту і один комп’ютер за кошти місцевого бюджету. Таким чином, читачі ЦРБ дістали доступ до Інтернету при допомозі посольства США в Україні.

Створення центру відкрило змогу безкоштовного користування світовою мережею інформаційних ресурсів. Більше тисячі користувачів Радивилова і району мають змогу черпати із всесвітньої мережі Інтернет різноманітну оперативну інформацію.

Більшість користувачів центру були зовсім не підготовленими до роботи в мережі, деякі вперше знайомились із комп’ютером. Допомогу в оволодінні навичками роботи за комп’ютером та в мережі Інтернет надавали і надають консультанти центру.

Однин із основних напрямків Інтернет-центру – обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями. Інтернет розширює рамки спілкування для людей з особливими потребами, що має для них велике значення. Тут для них діє інформаційний центр, де представлена інформація, яка постійно поповнюється. Для цієї категорії читачів консультанти Інтернет-центру накопичують інформацію з мережі, вчать таких користувачів працювати на комп’ютерах та в Інтернет-мережі.

В Інтернет-центрі бібліотеки протягом року – більше 4 тисяч відвідувань. Бібліотекарі допомагають користувачам орієнтуватись у ресурсах Інтернету, навчають шукати інформацію у всесвітній мережі.

З 2002 року бібліотека Радивилова має власний веб-сайт в Інтернеті за адресою: http://radlib.at.ua Тут можна ознайомитися з матеріалами про край, його історію, культуру, звичаї, мережу бібліотек, новини культурного життя Радивилівського району тощо. В районі пройшла реорганізація мережі, тобто відбулось об’єднання публічних та шкільних бібліотек, що дало можливість поліпшити якість обслуговування користувачів. Районна бібліотека утвердила свої позиції методичного центру для працівників сільських бібліотек /розробляє різні методичні рекомендації, посібники, буклети, проводить семінари-практикуми, онлайн-навчання, тренінги, ділові ігри, надає допомогу зі створення WEB-сторінок тощо/.

З 2004 року посаду директора ЦСПШБ обіймає Л.О. Войтишина. Продовжується тенденція щодо розвитку бібліотечної галузі в районі – шляхом написання проектів до міжнародних фондів. Зокрема, в 2010 році завдяки зусиллям працівників центральної районної бібліотеки, районної дитячої бібліотеки і чотирьох бібліотек системи (сіл Михайлівка, Козин, Хотин, Теслугів) радивилівці стали переможцями конкурсу, який оголосили IREX-Рада Міжнародних наукових досліджень та обмінів та фундація Білла та Мелінди Гейтс «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» в рамках програми «Бібліоміст».

Було отримано 15 комп’ютерів, 4 принтери, 4 сканери та програмне ліцензійне забезпечення від програми Microsoft. Бібліотека отримала нові можливості щодо розширення асортименту послуг /навчання для користувачів у різних нових програмах, навчання роботі на комп’ютері в Інтернет-мережі, проводяться онлайн-конференції, створюється інтерактивна зона для спілкування тощо/.

Радивилівщина славиться своєю історією, побутом, легендами та звичаями, тому бібліотека вирішила зібрати інформацію про край та представити новий ресурс в Інтернет-мережі, створивши блог «Краєзнавчий гід».

Нині в бібліотеці для користувачів діють і провдяться: клуб за інтересами «Надвечір’я» /очолює роботу Рукінова Лариса Володимирівна/; бібліоінтернет (облаштований завдяки коштам грантових програм); інформаційно-ресурсний центр “Милосердя і доброта – людства два крила” (для людей з обмеженими фізичними можливостями); музейна експозиція «Радивилівщина – сузір’я відомих людей»; екскурсія музейною експозицією «Радивилівщина – сузір’я відомих людей»/2014р./; пункт доступу громадян до офіційної інформації /у 2011 році бібліотека приєдналась до Мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації/; центр регіональної інформації, який інформує громаду про рішення місцевої влади, надає інформацію з питань соціального забезпечення, комунальних та житлових проблем, працевлаштування тощо; електронна бібліотека, яка нараховує понад 300 тис. видань.

biblio_Упродовж десяти років центральна районна бібліотека активно впроваджує нові комп’ютерні технології. Змінюється обличчя сільських книгозбірень, куди прийшли нова техніка та Інтернет. Доступ до комп’ютерів, відповідно до угод, мають і публічно-шкільні бібліотеки, які розміщені в приміщеннях шкіл. Це стало хорошим підґрунтям для поетапного запровадження в практику роботи централізованих бібліотечних систем програмного продукту – Автоматизованої Бібліотечної Інформаційної Системи ІРБІС (АБІС ІРБІС), а отже, й надання інноваційних послуг користувачам, що дозволило швидко та якісно здійснювати пошук необхідної інформації.

Краєзнавство – один із пріоритетних напрямків роботи центральної районної бібліотеки. Створена зведена база даних повнотекстових документів відображає відомості з історії Радивилівщини з залученням баз даних сільських бібліотек-філіалів; надається громаді широкий доступу до неї як безпосередньо в стінах бібліотеки, так і через мережу Інтернет, з залученням джерельної бази районного історичного музею, музею-заповідника «Поле Берестецької битви», архівних документів, досліджень краєзнавців тощо.

В 2015 році велика пошукова робота була проведена працівниками бібліотек системи в рамкам вікі-проекту «Долі, обпалені війною», присвяченого 70-річчю Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни.

У бібліотеці організовуються та проводяться зустрічі з письменниками краю, онлайн-конференції, презентації проектів, форуми, перегляди кінофільмів, флешмоби, віртуальні подорожі, екскурсії, конкурси тощо.

Працівники бібліотеки готують та видають методико-бібліографічні матеріали з актуальних питань.

Сьогодні бібліотека – інформаційно-освітній та культурний центр Радивилівського району з єдиним довідково-пошуковим апаратом та зведеними каталогами. Вона об’єднує 34 бібліотеки в єдину централізовану бібліотечну систему, для яких ця бібліотека стала організаційно-методичним та координаційним центром.  У бібліотеці працюють 11 фахівців.

(За публікацією у Вікіпедії).

 

Адміністратор

системний адміністратор Радивилів.info

You may also like...

1 Response

  1. Мелетій сказав:

    Кажуть, що нарід не винен у сталінізмі і большевизмі. А хто винен? Політичні пропагандисти нарід переконували і страхали, письменники вкладали отруту в художнє слово, а бібліотекарі навперейми несли його “в маси”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.