Tagged: старі фото

Радзивилов, Радивилів 0

Обличчя Радивилова більш як сотню літ тому

Ці знімки були виявлені на інтернет-ресурсах. Лише один портрет, той, що зліва, вдалося ідентифікувати. На звороті зацікавлені обговоренням змогли розібрати напис: “Глубокоуважаемой Елизавете Трофимовне – (?) на добрую память от признательного и сердечно расположенного...