Такого звіту депутати більше не почують

Радивилівська міська рада в традиційному її розумінні, яке утверджувалося понад 70 років, припинить своє існування після виборів 27 березня 2016 року, натомість постане Радивилівська міська рада об’єднаної територіальної громади із населеними пунктами міської і 4 сільських рад. Отож і виступ на вчорашній сесії міськради міського голови Миколи Карапетяна із звітом про роботу виконкому Радивилівської міської ради в 2015 році можна вважати по-своєму етапним, адже звіти в такому вигляді (тільки про справи міста) тут уже більше не заслуховуватимуть.

Карапетян Микола Аракелович, міський голова Радивилова

Микола КАРАПЕТЯН.

Знайомимо читачів нашого видання з цим звітом (особливості стилю збережені).

Виконавчий комітет Радивилівської міської ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законами України, Указами Президента України, розпорядженнями та рішеннями вищестоящих органів законодавчої та виконавчої влади, рішеннями міської ради.

Головним завданням, над яким працював виконавчий комітет була максимальна реалізація інтересів територіальної громади в реальних політичних, економічних та соціальних умовах, в межах Конституції та Законів України.

Завдяки цілеспрямованій, плідній роботі виконавчого комітету, депутатського корпусу, апарату Радивилівської міської ради нам вдалося гідно завершити 2015 рік, адже протягом останніх років ми впевнено і поступально йдемо до поставленої мети, до виконання намічених завдань спираючись на власні сили, наявні ресурси. Не став винятком і цей рік , в якому серед пріоритетних напрямків нашої діяльності було підвищення ефективності комунального господарства міста, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій у розвиток інфраструктури міста, вирішення соціальних проблем міської громади.

Саме на виконання цих ключових завдань була спрямована діяльність виконавчого комітету , депутатів міської ради нинішнього та попереднього скликань, працівників апарату міської ради.

Виконавчим комітетом міської ради у попередньому році проводилась робота по підготовці на розгляд сесій міської ради проектів рішень, направлених на більш ефективне використання власності територіальної громади міста та управління міським комунальним господарством. Виконання програм та рішень, прийнятих міською радою впродовж 2015 року забезпечувалося виконавчим комітетом міської ради та апаратом міськвиконкому.

Для здійснення ефективної та цілеспрямованої діяльності робота виконкому міської ради проводилася за перспективним річним, квартальним та оперативними місячними планами. Плани роботи розглядаються і затверджуються на засіданнях міськвиконкому. Планування ведеться за трьома розділами: „засідання виконкому”, „контроль за виконанням документів” та „організаційно-масові заходи”. На засіданнях також проводиться аналіз стану виконання планів роботи.

Аналіз роботи щодо посилення стану виконавської дисципліни виконавчим комітетом міської ради свідчить, що проведено певну організаційну роботу з посилення контролю за виконанням директивних документів , дотримання принципів всеосяжності, об’єктивності, гласності й дієвості, недопущення проявів формального ставлення до виконання службових обов’язків з боку посадових осіб місцевого самоврядування.

Усі документи зареєстровані в день їх надходження, розглянуті міським головою або заступниками міського голови та доведені до виконавців у визначені терміни. Організація контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації є задовільною та носить системний і цілеспрямований характер.

Питання стану виконавської дисципліни розглядаються на апаратних нарадах та засіданнях міськвиконкомів щомісяця. Покращенню стану виконавської дисципліни сприяло підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, комп’ютеризація їх робочих місць.

В 2015 році в Радивилівську міську раду надійшло нормативних актів вищестоящих органі в влади (розпоряджень, протокольних доручень, доручень, заходів, планів заходів, наказів, протоколів) – 76 , подано 318 інформацій про стан виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.

Безумовне виконання документів органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації , висока виконавська дисципліна кадрів є складовою успішної роботи органів місцевого самоврядування.

На контролі у міській раді знаходиться 89 розпорядчих документів органів виконавчої влади, 18 власних рішень знято з контролю.

Впродовж 2015 року було проведено 17 засідань виконавчого комітету міської ради , на яких розглядались питання про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Радивилівської міської ради, заслуховувались звіти керівників про роботу підприємств, установ та організацій, про благоустрій, санітарний стан, озеленення міста та заходи по його покращенню, про стан здійснення державної регуляторної політики, про стан утримання доріг, вулиць і тротуарів міста та заходи по їх покращенню, про підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період.

Враховуючи, що рівень роботи із зверненнями громадян є важливим чинником довіри людей до влади, суспільно-політичної стабільності в регіонах і в державі в цілому, у виконкомі Радивилівської міської ради проводиться робота щодо забезпечення всебічного, кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» із змінами та доповненнями, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів державного самоврядування» , інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації роботи зі зверненнями громадян.

Впродовж 2015 року органами місцевого самоврядування забезпечувалося конституційне право громадян на особистий прийом та письмове звернення.

Всього протягом зазначеного періоду до виконкому Радивилівської міської ради надійшло 401 звернення, (2014 рік –454 звернень), з урахуванням колективних звернень – 20, до міськвиконкому звернулось 1081 громадян.

За результатами аналізу роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Радивилівської міської ради впродовж 2015 року, спостерігається зменшення їх кількості у порівнянні з 2014 роком на 22 % .

У виконкомі міської ради систематично проводиться щоквартальний аналіз та узагальнення звернень громадян для з’ясування причин, що їх породжують, а також моніторинг найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного вирішення. Зокрема питання організації роботи зі зверненнями громадян у 2014 році та підвищення її ефективності у 2015 році заслуховувалося на засіданнях виконкому міської ради 28.01.2015р.; 28.04.2015р.; 30.10.2015р.                                                        

З початку року від мешканців міста до органів влади вищого рівня надійшло 12 звернень громадян, що на 34 відсотки менше показника 2014 року (35).

Щокварталу забезпечується оприлюднення аналітичної інформації про підсумки роботи зі зверненнями громадян на веб-сайті Радивилівської міської ради, та опублікуються в газеті “Сурми Радзивілів”.

На усному прийомі у міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами побувало в 2015 році 154 громадянина.

Громадянами було порушено 219 питань. Значне місце займають питання соціального захисту, а саме надання одноразової грошової допомоги на лікування та проведення операцій, вирішення соціально-побутових питань. З міського бюджету з початку року 84 громадянам міста було виділено одноразової грошової допомоги на суму 37150 грн. Основними причинами таких звернень є передусім матеріальні умови громадян, які опинились в складних життєвих обставинах. Комісією міськвиконкому було проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 108 сімей, про що складено відповідні акти.

Значна частина звернень надійшла з питань комунального господарства 63 (25,5%), що зумовлено давнім терміном експлуатації, відсутністю протягом тривалого часу капітальних ремонтів будинків, зношеністю внутрішньобудинкових мереж, відсутністю коштів на проведення капітальних ремонтів тощо.

В результаті розгляду звернень громадян було надано :

– 30        – письмових відповідей ;

– 368      – вирішено позитивно , були розглянуті на засіданнях виконкому і сесіях міської ради, де прийнято відповідні рішення;

– 3 звернення, що пересилалися за належністю відповідно до ст. 7 Закону України “Про звернення громадян”.

Аналіз звернень за категоріями авторів свідчить, що значна частина звернень – 41, надійшла від найменш соціально захищених категорій населення – інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, учасників війни, дітей війни, матерів-героїнь.

Під особистим контролем керівництва знаходяться звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати – героїня”. Розглянуто 2 звернення від учасників Великої Вітчизняної війни, 3 звернення від учасників бойових дій, 6 звернень від дітей війни, 20 звернень від інвалідів 1, 2, 3 групи.

Виходячи із тематики питань, які порушувалися громадянами у зверненнях, міська рада створювала певні умови для участі заявників у перевірці фактів, викладених ними у заявах.

 В міськвиконкомі системно відслідковуються всі наявні недоліки, вживаються заходи щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян, персональної відповідальності виконавців за невчасний, необ’єктивний їх розгляд.

Всебічний, кваліфікований, неупереджений, об’єктивний та своєчасний розгляд звернень громадян, задоволення їх законних прав і свобод, аргументоване роз’яснення необгрунтованості окремих вимог, удосконалення форм і методів роботи з організації виконання вимог чинного законодавства про звернення громадян, зменшення кількості звернень до органів влади вищого рівня, підвищення пріоритетних завдань виконкому Радивилівської міської ради.

На контролі в міськвиконкомі перебувають вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Комісією по підготовці проектів здійснено оприлюднення, відстеження та аналіз регуляторних актів, здійснювався аналіз регуляторного впливу регуляторних актів Радивилівської міської ради та міськвиконкому у відповідності до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

Міськвиконкомом у відповідності ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» затверджені та оприлюднені плани діяльності Радивилівської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, а також зміни до них в Радивилівській районній газеті Сурми Радзівілів та офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет .

На виконання вказаних планів сесією Радивилівської міської ради та її виконавчим комітетом прийнята низка регуляторних актів, а саме : про затвердження плану зонування території м. Радивилів, про затвердження історико – архітектурного опорного плану м. Радивилів, про внесення змін в рішення міської ради № 148 від 28.12.2011 року “Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 12.07.2011 року № 86 “Про встановлення розміру (ставок) єдиного та фіксованого податку”, про затвердження Правил тримання собак, котів і хижих тварин на території Радивилівської міської ради, про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, про тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів.

Підготовка проектів рішень сесії та виконавчого комітету здійснюються спеціалістами міськвиконкому та працівниками підвідомчих комунальних підприємств.

На виконання повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”) апаратом міськвиконкому спільно з постійною комісією з питань земельних ресурсів, навколишнього середовища та екології проводилась підготовка проектів рішень на розгляд ради про надання земель для різних потреб, що перебувають у власності територіальної громади міста.

В 2015 році зареєстровано і розглянуто :

– 102 (31 в 2014 р.) заява від громадян міста, з них 75 (18 в 2014 р.) , що стосуються виділення земельних ділянок під забудову та приватизацію присадибних земельних ділянок , 27 (19 в 2014 р.) – оренди земельних ділянок.

– 82 клопотань і відношень від підприємств , установ, організацій та вищестоящих органів влади, що стосуються земельних відносин. Всі питання розглянуто на засідання постійної комісії з питань земельних відносин та охорони та охорони навколишнього середовища та прийнято 102 відповідних рішення сесії міської ради.

Прийнято рішення про встановлення ставок земельного податку за земельні ділянки в межах м. Радивилів, що дасть змогу суттєво збільшити надходження до міського бюджету.

Кількість звернень громадян в цьому році є значно більша в порівнянні з минулим роком, і це пов’язано із значними змінами у земельному законодавстві.

Укладено 30 договорів оренди земельних ділянок, ще підготовлено 6 договорів для проведення державної реєстрації.

 В 2015 року укладено 3 договори купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 0.60 га на суму 101941,00 грн.

На території міста виділено 13 земельних ділянок учасникам АТО для індивідуального житлового будівництва.

За звітний період видано 1179 довідок про наявність земельних ділянок.

Проводилась робота по виготовленню схеми зонування території м. Радивилів, яка є необхідною містобудівною документацією для подальшого розпорядження землями , що перебувають у комунальній власності. У зв’язку із відсутністю чіткого правового механізму у земельному, містобудівному законодавстві процедури або порядку викупу земельних ділянок для суспільних потреб , проблемним та не вирішеним залишається питання щодо вилучення (викупу) земельних ділянок для облаштування міського кладовища.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота із населенням міста про необхідність виготовлення правовстановлюючих документів на землю, надаються відповідні консультації.

Готуються листи в контролюючі органи щодо проведення перевірок дотримання вимог земельного законодавства власниками нерухомого майна які використовують земельні ділянки без документів.

Подаються річні та піврічні звіти по формі 2-зем, 6-зем, а також інформуються органи податкової інспекції про укладення нових договорів оренди земельних ділянок, внесення змін в існуючі та припинення дії договорів оренди.                              

 На контролі перебуває справляння плати за землю, переглядаються ставки земельного податку, розміри плати за користування природними ресурсами.

Ведеться відповідна земельно-кадастрова документація. Земельні спори вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Виконавчий комітет міської ради в 2015 році здійснював власні та делеговані повноваження відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. На виконання повноважень у сфері соціально-економічного і культурного розвитку , планування та обліку (ст. 27) виконавчим комітетом проводилась реалізація програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Радивилова на 2015 рік, забезпечено збалансоване використання фінансових ресурсів відповідно до бюджету міста на 2015 рік затвердженого міською радою.

На виконання повноважень в галузі бюджету і цін (ст. 28) виконавчий комітет забезпечував виконання міського бюджету в 2015 році.

Питання про виконання бюджету міста постійно перебувало на контролі міськвиконкому та розглядалось на щотижневих нарадах при міському голові.

Незважаючи на складну економічну ситуацію за 2015 рік до загального фонду бюджету міста надійшло 8 383 490 грн., що складає 103,3 % до затверджених призначень. До спеціального фонду 2 127 222,17 грн., або 116,41 % до затверджених призначень.

Відповідно до податкових надходжень та згідно запланованих показників проводилося фінансування видаткової частини бюджету. Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 2015 рік склала 7 784 000 грн. , видаткова частина спеціального фонду міського бюджету відповідно 4 264 257 грн.

Стовідсотково виплачено заробітну плату працівникам бюджетної сфери, в тому числі відпускні та допомогу на оздоровлення. В 2015 році повністю профінансовано використання енергоносіїв та дитяче харчування в дошкільному навчальному закладі міста, видатки по благоустрою міста.

На виконання повноважень щодо управління комунальною власністю (ст. 29) виконавчим комітетом міської ради прийняті рішення про продовження терміну дії договорів оренди нерухомого майна (нежилих будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади міста Радивилів на 2015 рік (приміщення районного центру соціальної служби сім’ї та молоді, бувше приміщення райвійськкомату).

На виконання повноважень у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування , транспорту і зв’язку (ст. 30) виконавчим комітетом здійснювалися заходи щодо забезпечення життєдіяльності міста шляхом управління комунальними підприємствами та організаціями.

В 2015 році силами комунального підприємства “Комунальник” та із залученням коштів міського бюджету виконано значний об’єм робіт з утримання в належному стані об’єктів міської інфраструктури, житлового фонду та наявної спецтехніки.

Водопостачання : встановлено 2 глибинних насоси марки ЕЦВ 8-25-100, проведено ремонт та налагоджувальні роботи станції частотного регулювання двигунів, замінено 80 погонних метрів свердловинних труб діаметром 60-100 мм з ремонтом оголовків свердловин, 150 погонних метрів кабелів мережі до павільйону свердловин. Відремонтовано та замінено 6 пожежних гідрантів, 15 люків оглядових колодязів, 6 засувок комунального водогону.

Перед початком опалювального сезону проведено промивку та гіперхлорування водопровідної мережі міста.

Водовідведення : проведено поточний ремонт приміщення КНС № 1 по вул. Почаївська, влаштоване пічне опалення, яке дало змогу заощадити близько 5 тисяч гривень в опалювальний сезон, встановлено новий насос марки СД 60-55 потужністю 6 кВт/год., проведено ремонт електрообладнання.

Очисні споруди : влаштовано автономне пічне опалення, економія електроенергії складає 6 тис.грн. в опалювальний сезон, замінено 40 м.п. ерліфтів, 25 метрів погонних трубопроводу на пісколовці, відновлено каналізаційну напірну мережу від ГКНС до очисних споруд, ведуться роботи по відновленню роботи колектора та КНС на території очисних споруд міста, очищено мулові площадки та біоставки.

Впродовж 2015 року підприємством проводився ремонт житлового фонду, що знаходяться у власності КП «Комунальник» . Зроблено побілку і покраску під’їздів , проведено заміну та ремонт водяних та каналізаційних стояків, запірної арматури, вентиляційних каналів, поточний ремонт покрівлі та підсобних приміщень, ремонт оголовків димовентканалів , встановлено металеві двері та металеві піднавіси над вхідними дверима, впорядковано бомбосховище по вул. О.Невського,10, проведено штукатурку та побілку каналізаційних шахт. Проводяться поточні ремонти електрообладнання по всіх будинках, що знаходяться на балансі міської ради.

У 2015 році постійно велися роботи по утриманню полігону твердих побутових відходів. Щомісячно проводиться окучування сміття. В належному стані утримується приміщення для працівників.

Регулярно ведеться моніторинг підземних вод.

В належному стані утримується автотракторна техніка підприємства. Відремонтовано основний агрегат автомобіля ГАЗ – 53. Переобладнано та проведено капітальний ремонт трактора ЮМЗ. В даний час проводиться ремонт силового агрегата асенізаційного автомобіля КамАЗ.

Незважаючи на стабільну роботу підприємства, є ряд проблем, які необхідно вирішити для забезпечення санітарно – епідеміологічного благополуччя міста. Першочерговим є проведення капітального ремонту очисних споруд. За кошти міського та обласного природоохоронних фондів виготовлено проектно-кошторисну документацію на їх реконструкцію. Для реалізації даного заходу в державному бюджеті передбачено 12 млн. гривень.

На умовах співфінансування з жителями будинку завершено капітальний ремонт даху багатоквартирного житлового будинку по вул. Кременецька, 101 в м. Радивилів.

Згідно інвентаризації в місті Радивилів налічується 83 вулиці, міжвуличний проїзд, пішохідна зона, бульвар та одна площа. Загальна протяжність доріг складає 53,7 км., з них з твердим та удосконаленим покриттям – 36,5 км..

В нашому місті, як і в державі, однією з основних проблем є стан дорожнього покриття вулиць.

В 2015 році міською радою проведено поточний (ямковий) ремонт всіх вулиць міста з твердим покриттям, загальною площею 920 м.кв., проведено капітальний ремонт провул. Почаївський (828 м.кв.), завершено капремонт вул. П.Мирного від вул. Пушкіна до вул. 24 Серпня (2268 м.кв. ) і вул. Довбуша (158 м.кв.), проведено капремонт частини тротуару по вул. Волковенка (160 м.кв.). Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капремонт тротуару по вул. Садова і дороги по вул. Володимирська

Виконано поточний ремонт проїздів між вул. Грушевського – П.Мирного (800 м.кв.) та проїзду між вул. Єднання і Толстого (360 м.кв.).

Впродовж року проводилося утримання в належному стані вулиць міста із щебеневим та ґрунтовим покриттям, в зимовий період своєчасно посипались тротуари, пішохідні зони, доріжки та проїжджа частина вулиць міста, проводилась своєчасна очистка від снігу.

На вулицях міста для підтримання безпеки руху встановлено 24 дорожніх знаки, облаштовано три пішохідних переходи (вул. Паркова, вул. П.Мирного), поновлена дорожня розмітка на існуючих пішохідних переходах.

Облаштовано антивандальний спортивний майданчик по вул. І.Франка, 13, майданчик для пляжного футболу і волейболу з гімнастичними елементами по вул. Набережна, дитячі спортивні майданчики для міні-футболу, баскетболу з гімнастичними тренажерами по вулицях Гвардійська та Залізняка.

Завершено реконструкцію площі Незалежності та бульвару Черняка, встановлено додатково світильники, урни, лавочки. Площу Незалежності обладнано відеоспостереженням з метою підтримання громадського порядку та покращення благоустрою.

Впродовж 2015 року і по даний час продовжувалися роботи по покращенню вуличного освітлення. На вулиці Паркова, частково вул. Почаївська встановлено 30 нових світильників з лампами LED, прокладено повітряні лінії електромереж та встановлено світильники по вул. Козацька, частині вулиць Маркелова , Набережна, відновлено освітлення по вул. Бальзака, обрізано крони понад 30 дерев.

Міськвиконкомом здійснюється контроль за станом благоустрою населеного пункту, дотриманням Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста, організацією та якістю робіт по санітарній очистці та благоустрою міста, відповідністю об’ємів та якості робіт з будівництва (реконструкції, капітального та поточного ремонту) об’єктів благоустрою проектно – кошторисній документації, складання дефектних актів об’єктів у сфері благоустрою міста.

Краса реконструйованої площі Незалежності доповнилася відремонтованими та пофарбованими дитячими майданчиками та висадкою зелених насаджень (30 туй та 13 ялин).

Працівниками з благоустрою міської ради цього року виконано величезні об’єми робіт по прибиранню і утриманню місць загального користування, вулиць міста по підготовці райцентру до святкування загальнодержавних та міських свят. Своєчасно очищались вулиці від бруду, сміття, наносів землі, проводилась підрізка крон дерев і кущів, стрижка газонів, обкошування обочин вулиць, посадка квітів та догляд за квітниками.

В місті діє змішана система збору твердих побутових відходів, яка базується на вивезені сміття за по-дзвінковою системою у встановлені дні від багатоповерхівок, а від жителів індивідуального житлового сектору – згідно розроблених маршрутів по вулицях містьа – двічі на місяць. Разом з працівниками КП “Комунальник” проводиться систематична робота по укладенню договорів на вивезення твердих побутових відходів, в 2015 році було укладено 351 договір на вивезення та захоронення ТПВ. Здійснюються рейди-перевірки вулиць міста та індивідуальних будинковолодінь на предмет виявлення власників, що ухиляються від укладання договорів на вивезення твердих побутових відходів.

За 2015 рік кримінально-виконавчою інспекцією Радивилівського району було направлено 20 громадян, притягнутих Радивилівським районним судом для відбування громадських робіт, які відпрацювали в міській раді 750 годин. За порушниками проводився постійний контроль та подавалась інформація у кримінально-виконавчу інспекцією Радивилівського району.

Проводиться контроль за проведенням земляних робіт у місті. В 2015 року було видано 9 ордерів на проведення даних робіт.

За 2015 рік надійшло 11 звернень щодо видалення зелених насаджень. За результатами проведених обстежень було складено акти обстеження та видано 4 ордера на видалення аварійних та сухостійних дерев.

Постійно проводиться робота за дотриманням Правил благоустрою жителями міста, керівниками підприємств, установ, організацій, приватними підприємцями. На порушників Правил благоустрою складаються адмінпротоколи. За 2015 рік було складено 12 приписів на усунення порушень та 4 протоколи про адміністративне правопорушення, а також зроблено ряд усних зауважень , результатом яких було усунення виявлених порушень.

Здійснюється контроль за виконанням розпоряджень міського голови, та рішень міськвиконкому з питань благоустрою, санітарного та екологічного стану міста.

Питання дотримання належного санітарного стану міста, відповідальності за порушення правил благоустрою постійно висвітлюються в районній газеті «Сурми Радзивілів».

На виконання повноважень у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32) виконавчим комітетом здійснювалось управління дошкільним закладом міста та комунальним закладом культури.

Радивилівський ДНЗ (ясла-садок) здійснює свою діяльність, керуючись основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» Базовим компонентом дошкільної освіти, Положенням про дошкільний заклад та нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів в Україні.

У цьому навчальному році у закладі діє 13 груп, в яких виховується 340 дітей. З них в двох раннього віку – 45 дітей, а у 11 дошкільних групах – 295 дітей. З метою задоволення потреб батьків впродовж декількох років працює одна чергова група ( з 18.00 до 19.30 години).

Заклад забезпечений комп’ютерною технікою: 2 комп’ютери, принтер . Широко використовується у роботі закладу мережа Інтернет, створено сайт ДНЗ. В дитсадку-яслах є 5 телевізорів з відеопроектором, магнітофони. Використання технічних засобів навчання підвищує ефективність навчального процесу, посилює засвоєність навчального матеріалу.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу спільно з батьками створено ігрове предметно-розвивальне середовище, необхідне для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості. Навчально – матеріальна база закладу поповнюється у відповідності до вимог сьогодення.

У закладі проведено поточний ремонт всіх групових приміщень, залів, кабінетів. На ремонт дошкільного закладу витрачено 42 тис. грн. бюджетних коштів. Відремонтовано ігрове обладнання на майданчиках, замінено 12 вікон . За бюджетні кошти придбано дитячі стільці на суму 3700 грн., постільну білизну на суму 30 тис. грн. , миючі засоби на суму 10тис.грн., спецодяг (халати) на суму 2 тис. грн., полисос – 3650 грн.

Загальний стан території, технічний стан приміщення, їх безпека відповідають санітарно – гігієнічним нормам.

Зали та групові приміщення перебувають в належному стані, забезпечені необхідними меблями та м’яким інвентарем. Спортивний зал має все необхідне обладнання, дрібний інвентар, атрибути до рухливих ігор. Музичний зал має необхідні музичні інструменти, гарне естетичне оформлення. Педагоги постійно піклуються естетичним станом груп та залів.

Адміністрацією та педагогічним колективом дошкільного закладу створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Оформлення групових приміщень, кабінетів відповідає естетичним, педагогічним та гігієнічним вимогам.

Наявний спортивний комплекс для дітей дошкільного віку та окремі майданчики для рухливих ігор і відпочинку.

У вікових групах створено ігрові зони, національні куточки, куточки природи, книги, самостійної діяльності, зони сюжетних ігор. Педагогами кожної групи накопичено та систематизовано весь дидактичний (демонстраційний та роздавальний), наочний матеріал для організацій навчально –виховного процесу з дітьми відповідного дошкільного віку.

Завершені роботи по будівництву котельні з встановленням твердопаливних котлів в Радивилівському дошкільному навчальному закладі . Будівництво проводилось на умовах співфінансування за кошти обласного та міського бюджетів. Загальна вартість будівництва становить 1 074 563 грн., з них : 677 369 грн. – кошти обласного бюджету; 397 194 грн. – кошти міського бюджету. Крім цього дитячий заклад оснащено сучасною котельнею з газовими котлами.

З вересня місяця 2015 року на умовах співфінансування розпочаті будівельні роботи по реконструкції з добудовою дитячого дошкільного закладу по вул. О.Невського, 88. За власні кошти ще в 2011 році було профінансовано виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію даного приміщення. На даний час споруджено твердопаливну котельню, завершено загально-будівельні та спеціальні роботи , ведуться роботи по внутрішньому та зовнішньому опорядженню, вкладанню підлоги, пуско – налагоджувальні роботи.

Вартість виконаних робіт склала 7 263 941 грн., в тому числі : 6 439 681 грн. кошти обласного бюджету; 824 260 грн. кошти міського бюджету.

Для завершення реконструкції з добудовою до існуючого приміщення по вул. О.Невського, 88 в м. Радивилів необхідні кошти в сумі 3 800 000 грн. . Міською радою для продовження фінансування було подано відповідні запити в облдержадміністрацію та обласну раду.

Комунальний заклад культури «Радивилівський міський центр культури, дозвілля і мистецтв» здійснює роботу щодо створення, розповсюдження та популяризації культурних надбань, задоволення потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації відпочинку і дозвілля громадян, тощо.

Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту за рахунок коштів міського бюджету м. Радивилів та додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством. Використано за звітний період 330000 грн., з них заробітної плати 170 тис. грн.

Штатна чисельність працівників комунальної установи складає 9 штатних одиниць .

 В центрі діє студія хореографії “Соул-Арт”, в якій займається понад 80 учасників віком від 4-х до 20 років, вокальний гурток, який відвідує понад 23 дітей різного віку , групи хореографії початкового рівня для дошкільнят, які відвідують 55 дітей віком від 3-х до 6 років . Організовано аматорський молодіжний театр. Створено групу оздоровчого фітнесу для активних громадян міста.

Впродовж звітного періоду працівники та гуртківці міського центру культури , дозвілля і мистецтв організовували та приймали участь у проведенні оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань , у проведенні спектаклів, концертів, театрально – видовищних заходів, народних гулянь, обрядів, відповідно до місцевих звичаїв і традицій. Також проводилася організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм. Впродовж 2015 року було проведено новорічний ранок для дітей-інвалідів, Різдвяне свято «Йдемо в кожну хату Христа прославляти», святковий вечір відпочинку до Дня закоханих , Вечір відпочинку «Масляна», День жінок – мироносиць, творчий звіт « В лагідних маминих долонях», концерт присвячений подіям Другої Світової війни, Свято Миколая, Новорічне свято «Новорічна казка».

 Також центр організовував та брав участь у заходах районного масштабу. Зокрема це – День міста, День молоді, районне благодійне свято “Масляна”, День Незалежності, Свято Миколая.

 Проводились тематичні дискотеки, та перегляд мультфільмів і кінострічок. Було організовано екскурсійні поїздки і виїзні благодійні концерти для учасників АТО.

В 2015 році хореографічний колектив «Соул-арт» став переможцем (І місце) на Всеукраїнському фестивалі «Барви дитинства» .

Крім того, центр співпрацює з клубами «Затишок» та «Надвечір”я», молодіжною організацією “Православна молодь рівненщини “Ніка”. На базі закладу успішно працює спортивний клуб силових видів спорту «Атлант» .

Молодь все більше залучається до участі в аматорських колективах, що сприяє формуванню творчої особистості , всебічному розвитку та змістовному проведенню дозвілля.

У 2015 році було проведено ремонт службового приміщення на другому поверсі та зроблено косметичний ремонт приміщень у закладі.

На виконання повноважень у сфері соціального захисту населення (ст. 34) пільгова категорія населення, в яких відсутній природний газ забезпечуються грошовою компенсацією на придбання твердого палива і дров. В 2015 році 9 громадян отримали грошову компенсацію.

Житловою комісією при міськвиконкомі ведеться облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов. В 2015 році на квартирний облік було поставлено 2 громадян . Всього на черзі при міськвиконкомі для отримання житла та поліпшення житлових умов перебуває 75 сімей та одинаків.

На виконання повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (ст. 38) виконавчим комітетом проводилась робота щодо посилення захисту прав і свобод громадян, боротьби із злочинністю, зміцнення законності та правопорядку на території міста.

Для забезпечення правопорядку на вулицях та інших громадських місцях м. Радивилів згідно схеми єдиної дислокації, виконували наряди патрульної служби та підрозділи міліції громадської безпеки, які несуть службу за рахунок особистого часу. У вихідні та святкові дні охорона громадського порядку здійснюється спільно із членами громадського формування з охорони громадського порядку “Граніт”.

Громадським формуванням “Граніт” в 2015 році здійснено 102 рейди по охороні громадського порядку . Виявлено правопорушників : всього 79, в тому числі : – поява в громадському місці в нетверезому стані та розпивання спиртних напоїв в громадських місцях – 7, дрібне хуліганство – 17, куріння тютюнових виробів в заборонених місцях – 8, порушення водіями правил дорожнього руху – 6, порушення правил благоустрою міста – 3, торгівля в невстановлених місцях – 38.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” забезпечуються права кожного громадянина на доступ до інформації, що знаходиться у володінні міської ради та представляє суспільний інтерес. Апаратом виконавчого комітету за звітний період опрацьовано та надано відповіді на 8 запитів на інформацію.

На виконання вищезазначеного Закону на офіційному сайті Радивилівської міської ради публікуються проекти рішень, рішення міської ради , її виконавчого комітету. Таким чином у міськвиконкомі створені умови для прозорості процедури прийняття рішень.

 При міськвиконкомі діє адміністративна комісія затверджена рішенням сесії Радивилівської міської ради № 7 від 19.11.2010 року у складі 9 чоловік.

У своїй роботі адмінкомісія керується Законом України «Про адміністративні правопорушення» та Положенням про адміністративні комісії Української РСР затвердженого Указом Президії Верховної ради України № 5540-ХІ від 09.03.1988 року.

Впродовж 2015 року адмінкомісією міськвиконкому проведено 15 засідань, на яких розглянуто 20 справ про адміністративне правопорушення. По всіх справах винесені відповідні мотивовані постанови.

Найбільше протоколів розглянутих у 2015 році надійшло до адмінкомісії від Радивилівського РВ УМВС в Рівненській області, з них:

– про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження – 1,

– звільнено від адмінвідповідальності за ст. 22 КУпАП , малозначністю скоєного правопорушення – 7,

– у вигляді штрафу – 10 на загальну суму 2159 грн.,

– звільнено від адмінвідповідальності за відсутністю складу та події адмінправопорушення             – 1

Жодна з постанов адміністративної комісії при міськвиконкомі не була оскаржена та скасована в судових інстанціях, що свідчить про законність дій комісії при розгляді справ .

Міськвиконком сприяв і надавав методично-роз’яснювальну допомогу жителям багатоквартирних будинків стосовно створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, яких у нас на момент написання звіту зареєстровано уже 35, в які входять 39 будинків , в 2015 році було створено 4 об’єднання.

За участю міської ради на належному ріні підготовлено і проведено відзначення та святкування Шевченківських днів, Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників, Дня Перемоги, Дня міста, Дня молоді, Дня Незалежності.

Впродовж Новорічно-Різдвяних свят площу Незалежності знову прикрашала красуня-ялинка. Крім цього в дозвілевому центрі для дітей міста з обмеженими фізичними можливостями був проведений новорічний ранок, вручались призи та подарунки.

Заслухавши сьогодні звіт про роботу виконавчого комітету, я хочу відмітити той факт, що в переважній більшості ефективна робота виконкому стала можлива завдяки вашій активній участі та участі депутатів попереднього скликання.

В даний час, незважаючи на всі труднощі та проблеми, місцеве самоврядування цілеспрямовано розвивається і збагачується, зміцнюючи демократичні засади українського суспільства.

 Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних громад, за благополуччя їхніх жителів, за створення комфортних умов для проживання мешканців сіл, селищ, міст.

Саме на виконання цих ключових завдань була спрямована діяльність виконавчого комітету, депутатського корпусу, апарату Радивилівської міської ради.

Хочеться вірити, що ми нарешті станемо цивілізованою нацією і будемо поважати працю людей, що вкладають в це свою душу і цінувати та берегти зроблене.

Апарат міської ради разом із депутатами міської ради , членами виконкому робитимуть все можливе для покращення нашого міста. Вірю нам вдасться подолати всі труднощі здійснити ще багато добрих справ, яких в планах чимало.

Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю!

З програмою соціально-економічного розвитку Радивилова на 2016 рік ознайомимо в одній з наступних публікацій, тим паче, що з появою об’єднаної територіальної громади до цієї програми вноситимуть зміни.

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.