У виконкомі – й виконувачі обов’язків старост сіл

На першій сесії Радивилівської міської ради об’єднаної територіальної громади 22 квітня, зокрема, припинено юридичні особи – Башарівську, Дружбівську, Немирівську і Підзамчівську сільські ради, правонаступником активів та пасивів, усіх їх майнових прав та обов’язків стала Радивилівська міська рада.

Утворено в  складі  ради чотири  постійні  депутатські  комісії:

-з питань регламенту, депутатської діяльності, етики , законності,

– з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства,  комунальної власності, підтримки підприємництва, майнової політики та приватизації;

-з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту,  молодіжної політики;

-з питань земельних відносин, містобудування,  екології, охорони навколишнього середовища.

Утворено  виконавчий комітет міської  ради  в кількості 15 чоловік, до складу якого увійшли й виконувачі обов’язків старост сіл.

Радивилів, центрДо складу Радивилівського міськвиконкому увійшли:

Карапетян Микола Аракелович, голова виконавчого комітету,

Воронко Лариса Володимирівна, виконувач обов’язків старости сіл Підзамче, Підлипки, Стоянівка, Казмірі, Круки, Копані, Адамівка;

Колдун Анатолій Петрович, виконувач обов’язків старости сіл Немирівка, Батьків, Гаї-Левятинські;

Крук Ігор Павлович, виконувач обов’язків старости сіл Башарівка, Перенятин, Старики, Приски;

Юсюк Леонід Дмитрович, виконувач обов’язків старости сіл Дружба, Малі Гайки, Новоукраїнське;

Герасимчук Інна Станіславівна, секретар міської ради;

Гуща Сергій Володимирович, керуючий справами міськвиконкому;

Довбиш Ірина Юріївна, заступник міського голови з питань фінансового забезпечення виконавчих органів влади (на постійній основі);

Желізняк Ольга Володимиро-Ярославівна, лікар Радивилівської районної лікарні;

Ісюк Віктор Михайлович, заступник голови виконавчого комітету, перший заступник міського голови  (на постійній основі);

Ковалевська  Ірина Миколаївна, начальник Радивилівського районного відділу освіти райдержадміністрації;

Левценюк Вадим Леонідович, приватний підприємець;

Пянтковський Олександр Павлович, т.в.о. начальника Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області;

Сеньчук Сергій Володимирович, головний інженер КП «Комунальник»;

Чупіна Оксана Миколаївна, головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату Радивилівської районної ради.

Розглянуто й інші питання, про які було повідомлено в нашому виданні перед сесією.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про старосту села Радивилівської міської об’єднаної громади

Це положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, визначає статус сільського старости, його повноваження та  відповідальність.

 Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

 Глава 1.1. Загальні положення

 1.1.1.  Староста села, (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости  є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут територіальної громади та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села громади затверджується  Радивилівською міською радою. Це Положення не потребує перезатвердження Радивилівською міською  радою нової каденції.

1.1.4. Перелік населених пунктів Радивилівської міської  громади (сіл),  в яких  запроваджується посада старости, затверджується  Радивилівською міською радою. В населеному пункті,  який є адміністративним центром  Радивилівської міської об’єднаної  громади, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету  Радивилівської міської ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

 Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

 1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади  у складі Радивилівської міської об’єднаної  територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень міської  ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Радивилівської міської  об’єднаної територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (села), де за рішенням міської  ради проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який  має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним на засіданні виконавчого комітету міської  ради присяги такого змісту «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки»

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Радивилівської міської ради.

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Радивилівської міської  ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення міська  рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Радивилівської міської  ради:

1) міський голова;

2) постійні комісії Радивилівської міської ради;

3) виконавчий комітет Радивилівської міської ради;

4) збори членів відповідної внутрішньої громади.

1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання  старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної внутрішньої громади у кількості не менше:

1) 20 осіб для відкликання сільського старости.

1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Збір підписів проводиться протягом не довше десяти днів.

1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці  повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, який призначається рішенням сесії Радивилівської міської ради. Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори».

 Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

 Глава 2.1.  Завдання та повноваження старости

 2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідних населених пунктів (сіл ) територіальної громади  у виконавчих органах Радивилівської міської  ради;

2) сприяння жителям відповідних населених пунктів (сіл) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Радивилівської міської  ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідних населених пунктів (сіл);

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету  Радивилівської міської  ради з питань діяльності на території відповідних населених пунктів (сіл) виконавчих органів  Радивилівської міської  ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб ;

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території внутрішньої громади;

2) вчиняє нотаріальні дії передбачені частиною першою ст.37 Закону України «Про нотаріат» на підвідомчій території;

3) проводить державну  реєстрацію актів цивільного стану визначених  ч.2 ст.6 Закону України «Про державну  реєстрацію актів цивільного стану» на підвідомчій території;

4) сприяє здійсненню військового обліку  військовозобов’язаних і призовників , які проживають на підвідомчій території відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.1994 року № 377 “Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників”,

5) здійснює інші обов’язки, визначені  Статутом Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади та  цим  Положенням.

 2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, Статуту Радивилівської міської об’єднаної  територіальної громади, регламентом ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Радивилівською міською об’єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету  Радивилівської міської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідних населених пунктів  (сіл ) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням міської  ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Радивилівської міської  ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним розпорядженням міського голови графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади  з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідних населених пунктів  (сіл ) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Радивилівської міської об’єднаної  територіальної громади та їхнім посадовим особам,  передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою  відповідних населених пунктів  (сіл) Радивилівської міської територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених Статутом Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади контрольних заходів на території відповідних населених пунктів (сіл) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідних населених пунктів  (сіл ) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади громадського порядку, за станом виконанням встановлених рішеннями  Радивилівської міської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території  відповідних населених пунктів  (сіл) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідних населених пунктів  (сіл ) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідних населених пунктів (сіл ) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати  інформацію до Реєстру об’єктів власності Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідних населених пунктів (сіл) громади.

16) видавати довідки, характеристики щодо осіб, які зареєстровані в підвідомчих йому населених пунктах;

17) періодично звітувати (не менш як одного разу рік) перед виконавчим комітетом міської  ради, зборами членів відповідної внутрішньої громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом  територіальної громади, про свою роботу;

18) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади, іншими актами її органів;

19) виконувати поточні доручення міської  ради та її виконавчого комітету, міського голови, звітувати про їх виконання.

 2.1.4. Староста має право:

1)  офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Радивилівської міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких  розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідних населених пунктів  (сіл) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади;

3) погоджувати проекти рішень міської  ради та її виконавчого комітету щодо майна Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади, розташованого на території відповідних населених пунктів  (сіл ) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету міської  ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Радивилівської міської об’єднаної територіальної  громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті міської  ради питання про необхідність проведення  перевірок  з  питань, віднесених  до  компетенції  ради та її органів, діяльності підприємств,  установ  і  організацій розташованих на території відповідних населених пунктів  (сіл)  Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до  п. 5 цієї статті, а
також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося
порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населених пунктів  (сіл ) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідних населених пунктів  (сіл) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідних населених пунктів  (сіл, селищ) Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади.

 2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом міської  ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

 2.1.6.  Здійснення контролю за дотриманням вимог п.2.1.4. цієї статті, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену міською радою.

 2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

 2.2.1.     Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються міським головою.

2.2.2.  Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Радивилівської міської  ради.

2.2.3. З метою виконання старостою повноважень визначеним цим положенням користується додатковою гербовою печаткою виконавчого комітету з цифрами «1», «2», «3», «4» , яка закріплюється за старостою розпорядженням міського голови.

 Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

 Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

 3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.2. Староста не рідше одного разів на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної внутрішньої громади або у інший спосіб, визначений Статутом  Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Радивилівської міської  ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

 3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Радивилівською міською  радою та внутрішньою громадою.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення,  повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням  Радивилівської міської  ради.

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті  1.2.9. цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

3.2.5. Староста несе персональну відповідальність за втрату, знищення  та неправомірне використання закріпленої за ним додаткової печатки виконавчого комітету Радивилівської міської ради.

Редактор

головний редактор Радивилів.info

You may also like...

5 коментарів

 1. Володимир сказав:

  Шановний Володимир Іванович!Сором!Багато помилок!Одне виправляєте,інше додаєте!

  • Володимир Ящук сказав:

   Помилок не робить той, хто нічого не робить. Було б більше користі, якби вказали, де помилка і як слід виправити. Адже на сайті міської ради інформації про це в ухваленому вигляді поки що нема.

  • Володимир Ящук сказав:

   Дякую, пане Володимире, за надані уточнення. Неправильне написання прізвища є в проекті рішення ради, вміщеному на сайті міськради. Назва посади була взята з офіційного списку кандидатів у депутати на виборах 27 березня. Зроблено відповідні виправлення.

 2. axabnrg сказав:

  Джерела ресурсів, що доступні об’єднаним територіальним громадам:

  https://www.youtube.com/watch?v=J5SnSYErPiI

 3. axab сказав:

  Так само може зробити кожна громада, якщо скористається безкоштовною покроковою інструкцією як впровадити такий проект за моделлю DESPRO (udl.despro.org.ua):

  https://www.youtube.com/watch?v=8KaGJAZn2x0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.