Василь Стрільчук про село Клекотів, що за 4 км від Радивилова

Нещодавно побачило світ нове краєзнавче видання – книга «Клекотів – село на кордоні». Це монографічне дослідження, автором якого є директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, охоплює питання історії села від найдавніших часів і до сьогодення.

Василь Стрільчук

Василь Стрільчук

Клекотів – село Шнирівської сільської ради Бродівського району Львівської області. Населений пункт розміщений в 10 км на північний схід від м. Броди і за 4 км на північний захід від м. Радивилів Рівненської області. Село знаходиться на природній та історичній межі Галичини й Волині. Ще в першій пол. XVI ст. тут проходив рубіж між Польщею та Литвою. Пізніше, з 1772 р. Клекотів став прикордонним селом між Австрійською імперією і Польщею, а з 1795 р. між Австрією (згодом – Австро-Угорщиною) та Росією. В міжвоєнний період (1920-1939 рр.) село увійшло до Тернопільського воєводства і межувало з Волинським воєводством Другої Речі Посполитої. У період німецької окупації (1941-1944) – кордон між Генерал Губернаторством і Райхскомісаріатом «Україна». В радянський період і в часи незалежності України тут сходяться Львівська і Рівненська області. Таке розташування села зумовлювало специфіку його економічного, політичного, культурного розвитку.

Книга включає 10 розділів, побудованих за хронологічно-тематичним принципом, та вміщує понад 200 ілюстрацій (давніх фотографій, рисунків, карт, схем та документів), багато з яких публікується вперше. Основу джерельної бази дослідження складають матеріали Центрального державного історичного архіву України у м. Львові, Державного архіву Львівської області, Державного архіву Тернопільської області, матеріали періодичної преси різних історичних періодів, документи Бродівського історико-краєзнавчого музею, спогади жителів села, родинні збірки матеріалів з приватного архіву автора. Проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних дослідників.

Автор розкриває питання походження перших поселенців, акцентує увагу на проблемі першої писемної згадки про Клекотів. Висвітлюються теми природи, походження назви села і місцевих мікротопонімів. У книзі подано перелік власників населеного пункту від кінця XVI ст. і до поч. ХХ ст., викладені матеріали козацького періоду в історії села. Читачі дізнаються про те, хто такий був Федір Клекотівський і про невідомий гробівець графів Голуховських на сільському цвинтарі. Поділи Польщі, період «вільного торгового міста», прикордонний статус впливали на економічне, соціальне життя села у ХVІІI–ХIХ століттях.

Тут вміщена інформація про полеглих клекотівців на фронтах Першої та Другої світової війн, під час національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та в період боротьби ОУН, УПА. Окремо подані історія храмів Св. Івана Богослова, розвиток освіти і шкільництва в Клекотові, діяльність товариств «Просвіта», «Сокіл», «Сільський господар», «Рідна школа», «Луг». Зроблено короткий огляд радянського періоду та часів незалежності України. Останній розділ праці присвячений жителям села і вміщує списки землевласників з кін. XVIII ст. і до 1940-их рр., відомості про відомих і знаних вихідців Клекотова.

Обсяг книги 416 сторінок. Видання містить географічний та іменний покажчики.

Рецензентами дослідження є Ярослав Онищук – кандидат історичних наук, доцент Львівського Національного університету ім. Івана Франка та Руслана Давидюк – кандидат історичних наук, доцент Рівненського державного гуманітарного університету.

Презентація книги відбулась у с. Клекотів і в м. Броди.

Сподіваємось, книга буде цікавою для науковців, краєзнавців як Бродівщини, Радивилівщини, так і ширших країв, адже охоплює багато питань з історії Галичини, Волині. Образ села Клекотів органічно вписується у контекст історії України та Східної Європи.

(З сайту журналу “Музеї України”)

Редактор

головний редактор Радивилів.info

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.