З історії Радивилівської районної лікарні

Опубліковане у Радивилів.info дослідження «Медицина в нашому краї 200 років тому» спонукає продовжити тему і бодай побіжно розповісти, якою стала медицина якщо не на всій Волині, то хоч би в Радивилові в ХХ столітті. І допоможе це зробити сайт Радивилівської лікарні, звідки ми і взяли майже в повному обсязі пропоновану вашій увазі історичну довідку.

Радивилівська лікарня на 30 ліжок була за­снована в 1906 році на кошти радивилівського мецената Мойсея Гінсбурга. Біля витоків організації на­дання медичної допомоги став відомий лікар-хірург Петро Дмитрович Шепченко, який працю­вав у Радивилові до 1920 року.

У середині 30-х років у Радивилові було від­крито державну лікарню на 50 ліжок, 5 із яких акушерських. Та оскільки перебування в лікарні було дорогим (коштувало хворому 5 злотих на добу), то її послугами могли користуватись тільки заможні люди. В той час у лікарні працював лікар Занічковський, який пізніше став міністром охорони здоров’я Польщі. Під час війни в лікарні був розміщений війсь­ковий госпіталь, тут же надавалась допомога жителям району.

Організатором охорони здоров’я району з 1 вересня 1944 року став лікар Василенко.

У 1945 році створено районний відділ охо­рони здоров’я, який очолила М.Я.Ісаєва.

У лікарні тоді було 50 ліжок, з них по 15 для хірургі­чних та тера­певтичних пацієнтів, по 10 – для пологових та інфекційних пацієнтів. У районі функціонува­ла тублікарня на 15 ліжок, а з 1953 року діяли 20 колгоспних пологових бу­динків.

На по­чатку 50-х років акушерсько-гінекологічну службу очолювала В.Т.Бакаленко, терапевтичну -Ю.А.Карезіна. З 1954 року хірургічну службу очолив І.Й.Дурда, який на основі хірургічних спостережень у 1971 році захи­стив кандидатську дисертацію. З 50-х років у різний час головними лікарями працю­вали П.Є.Яцун, С.Й.Муляр (1963 – 1966 рр.), М.О.Копилов (1967-1981 рр.). У ці роки лі­карня розбудовувалась, поліпшувалась її матеріальна база.

Так, у 1972 році введено в дію новий терапевтичний корпус на 100 ліжок, добудовано акушер­сько-гінекологічне відділення. Тож з 1972 року в лікарні фун­кціонує 250 ліжок. Були відкри­ті травматологічне, неврологіч­не відділення, реанімаційна па­лата. У цей період кваліфіковану медичну допомогу населенню району нада­вали: О.П.Івасів. Б.Я.Івасів, Н.А.Шахматова, В.Г.Апарович, В.І.Хавунко, Ж.І.Роффе, М.С.Прохоров, М.Ф.Супрун, А.Й.Копилова, К.Ф.Борова, С.В.Боровий, В.Ф.Садовець, Ю.С.Щербаков, М.П.Шелест, М.Т.Галайко, І.Й.Дурда, П.М.Федорчук.

Радиивлів, райлікарняУ 1982 році центральну районну лікарню та колек­тив медичних працівників Радивилівського району очолив Григорій Федорович Стецюк, який обирався депутатом Рівненської облас­ної ради двох скликань. Він – лікар-організатор вищої категорії, кавалер ордена “Дружби на­родів”. За період його керівництва у 1984 році за­вершено добудову пологово-гінекологічного кор­пусу на 60 ліжок (35 гінекологічних і 25 пологових із сумісним перебуванням матері й дитини). В кінці 1985 року введено в дію типовий хірур­гічний корпус на 150 ліжок з операційним бло­ком на 4 операційних, типовим відділенням ане­стезіології й інтенсивної терапії на 6 ліжок.

У ці роки діяльність лікарні спрямовується на розвиток спеціалізованих служб: акушерсь­ко-гінекологічної, реанімаційної, хірургічної, пе­діатричної, офтальмологічної. Чимало для їх організації і розвитку зробили лікарі О.С.Безсмертна, В.Й.Гайдук, В.А.Мандрик, Г.В.Грибок, Г.М.Покопець, І.С.Гайдук, Г.Ф.Тимків, В.П.Голуб, Б.М.Гуменюк, В.А.Калинович, М.М.Яворський, В.В.Яворська, Є.П.Гордійчук. Поряд із лікарями самовіддано працювали і працюють старша операційна мед­сестра О.С.Равчина, старша акушерка Н.О.Харченюк, медсестра М.М.Савчук, медстатистики Н.В.Корсун, Н.Р.Савчук, рентген-лабо­рант В.Л.Троїцький, фельдшер швидкої медичної допомоги М.О.Новацький, фельдшери ФАПів Л.Н.Шуляк, А.М.Гудименко, П.П.Маламанюк, М.Я.Дзьобак.

У 1988 році введено в дію типове приміщен­ня поліклініки на 420 відвідувань за зміну. З введенням хірургічного корпусу потужність лі­карні сягає 350 ліжок.

Нині Радивилівська ра­йонна лікарня – лікувально-профілактичний за­клад на 210 ліжок, у якому працюють 77 лікарів (37 – з вищою кваліфікаційною категорією, 18 – з першою, 6 – з другою) та 190 середніх медичних працівників. Головний лікар райлікарні – Федір Григорович Стецюк, депутат районної ради. Депутатами обласної ради нинішнього скликання обрані В.Г.Стецюк і М.М.Руцький.

***

Як поінформував 9 грудня 2015 року сайт Радивилівської РДА, голова районної державної адміністрації Олег Ващук, міський голова Радивилова Микола Карапетян з головним лікарем районної лікарні Федором Стецюком оглянули стан проведення робіт з капітального ремонту тепломережі районної лікарні. Кошти на ремонт у сумі 996 тис. 384 грн. надійшли після перемоги проекту Радивилівської районної лікарні в обласному конкурсі з енергоефективності. Співфінансування з районного бюджету становить 30 відсотків. Проводиться заміна аварійних і морально застарілих труб опалення на нові енергозберігаючі та первинно ізольовані, відсоток тепловтрат яких складає 1-2 % в порівнянні зі старими – 25-30%. Загальна довжина теплотраси – 450 м. Роботи планується закінчити до 15 грудня поточного року.

 

 

Тарас Грушівський

кореспондент

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.